logo
Witamy serdecznie | Dzisiaj jest piątek 23 października 2020
  • Samorządowa Szkoła Podstawowa, Kaczanowo
  • Samorządowa Szkoła Podstawowa, Kaczanowo
  • Samorządowa Szkoła Podstawowa, Kaczanowo
  • Rotator4
  • Rotator5
Obecnie znajdujesz się: Aktualnosci

Aktualności ze szkoły

Lata powojenne

data dodania: środa 10 września 2008

 

 

Lata 1945-1960

 

JESTEŚMY WOLNI !!! Takimi słowami rozpoczął dalszą cześć kroniki inny już po wojnie kronikarz. Szkołę uruchomiono 20 marca 1945 r. - dzieci zapisało się 150. Dnia 20 października 1946 Koło Szkolne PCK (zdjęcie) urządziło poranek z okazji 25 lecia Kół PCK.
Oto dla porównania przykład akademii z 1951 r. z okazji Zakończenia Roku z udziałem przedstawicieli PZPR, ZSCH, ZMP.

 


1. Słowo wstępne
2. Śpiew "Hymn SFMD"
3. Sprawozdanie z działalności szkoły.
4. Śpiew "Plan 6-letni"
5. Deklamacja
6. Śpiew "Żelazny marsz" itd.

 


prawda, że inaczej...


 

 

Rok 1952

 

 

- w "Sztandarze Młodych" ukazał się arykuł (fot) w którym czytamy m.in. "W dniu 1 maja dzieci szkoły podstawowej w Kaczanowie przesłały pozdrowienia przodującemu górnikowi i racjonalizatorowi Czesławowi Zielińskiemu obecnemu kierownikowi kopalni Wieczorek...W odpowiedzi Cz. Zieliński przysłał list w którym czytamy: Kochane dzieci! Z prawdziwym wzruszeniem czytałem ...Z mojej pracy i z mojej męki żyli i tuczyli się francuscy kapitaliści, burżuje i obszarnicy...Pamiętajcie o tym drogie dzieci, że to czym teraz jestem zawdzięczam naszemu ustrojowi, naszej Ojczyźnie, naszej Polsce Ludowej!!!

 

Dnia 21.05.1952 roku zdarzył się w szkole przykry wypadek. Uczeń przyniósł na lekcję zapalnik od granatu, upuścił go na ziemię i ładunek eksplodował. Kilka osób zostało rannych. (nauczycielka będąca wówczas w klasie utraciła w wyniku tego wzrok). Sprawą zajęła się MO.

 

22.07.1952 r. - oddano do użytku świetlicę wiejską.

 

1959 r. - do szkoły uczęszcza 211 uczniów.


 

 

Lata 1961-1982

 

"Z dniem 1 września 1964 ob. Stanisław Leoński przeszedł na emeryturę i wyprowadził się do Słupcy. ...był kierownikiem tutejszej szkoły od roku 1945 do 1964." - oto kolejny fragment historii zapisany w naszej kronice.

 


W roku szk. 1964/65 w szkole pracowało 6 nauczycieli. Byli to:

 

- Irena Antczak,
- Sylwester Antczak,
- Leonard Kowalczyk,
- Teresa Michalak,
- Stanisława Nowak
- Elżbieta Tutak.

 


Funkcję woźnej pełniła nadal Władysława Wawrzyniak.

 

Dnia 30 sierpnia 1974 r. nastąpiła w szkole zmiana dyrektora szkoły. Były dyrektor Leonard Kowalczyk rozpoczął pracę w WSP w Bydgoszczy, nowym został Leszek Korcz. Jego koledzy i koleżanki uczące wtedy w Kaczanowie to:

 


- Irena Antczak,
- Sylwester Antczak,
- Maria Grzeszczyk,
- Stanisława Kasprzyk,
- Jadwiga Kowalczyk,
- Aleksandra Pilarska
- Jadwiga Tomas.

 

W punkcie filialnym w Bierzglinku kier. Janina Kasperaszek oraz Krystyna Ciesielska i Wanda Wędzina.

 

W Nowej Wsi Król. Kol. Zofia Wójcik.

 


Na zdjęciu widzimy absolwentów jednego z roczników - uczniów i nauczycieli SP w Kaczanowie. W całej szkole zbiorczej naukę w 1974/75 roku rozpoczęło 265 uczniów z czego w Kaczanowie 177, w Bierzglinku 57 i w Nowej Wsi Król. 31.
W tych latach w kronice odnotowane są także ważne dla Polski wydarzenia historyczne:
- 16 X 1978 - polski kardynał Karol Wojtyła wybrany papieżem.
- 13 XII 1981 - ogłoszenie Stanu Wojennego w Polsce.


Poniższe wydarzenia znajdują się w nowszych kronikach, które rozpoczynają opisywać wydarzenia od 1994 r. Istnieje więc pewna luka w historii szkoły, którą w późniejszym czasie może uda się odtworzyć.

© Copyright 2016 www.ssp-kaczanowo.wrzesnia.pl All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl
stat4u